de dirigent

DE DIRIGENT

DIM VAN DEN BERGE
Dim van den Berge is met zijn grote repertoirekennis van, en zijn aanstekelijke enthousiasme voor de muziek een zeer inspirerende dirigent van diverse blazersensembles, zoals de Zeevangsfanfare.

SAMEN
Dim is begonnen als trompettist bij de Koninklijke Harmonie “Kunst en Eer” in Zierikzee. Na zijn militaire dienst studeerde hij hoorn aan het conservatorium van Arnhem en begon in het Gelders Orkest. Hij speelde vervolgens in verschillende symfonieorkesten. Hij is jaren verbonden geweest aan het Nederlands Philharmonisch Orkest en het Nederlands Kamerorkest in Amsterdam. Hij treedt tegenwoordig op als kamermusicus.