ONTVANGST AMERIKAANS JEUGDORKEST GROOT SUCCES

Amerikaans jeugdorkest
foto: Christy Rijser

OOSTHUIZEN ONTVANGT AMERIKAANS JEUGDORKEST

In het kader van het 50-jarig jubileum van de Zeevangsfanfare zijn we in de gelegenheid gesteld om hier in Oosthuizen van woensdagavond 11 juli t/m vrijdagavond 13 juli 2018 een Amerikaans Jeugdorkest te ontvangen. Het jeugdorkest zal hier bij gastgezinnen verblijven. Een gastgezin zorgt voor maaltijden en onderdak voor 2 nachten van 2 tot 3 leden van dit gezelschap.

 

Blue Lake jeugdorkest uit Michigan (V.S)

In het kader van het 50 jarig jubileum zal de Zeevangsfanfare deze zomer op 11, 12 en 13 juli een Amerikaans jeugdorkest ontvangen. Het jeugdorkest maakt onderdeel uit van een internationaal uitwisselingsprogramma, het zgn. Blue Lake Fine Arts Camp uit Michigan (V.S.). Deze organisatie probeert via de universele taal van muziek en dans, vrede en begrip in de wereld te bevorderen. Hiervoor organiseert Blue Lake jaarlijks een zomerkamp voor talentvolle jongeren, die tijdens hun verblijf deelnemen aan een intensieve repetitieperiode. Na dit zomerkamp kunnen jongeren zich inschrijven om deel te nemen aan een internationaal uitwisselingsprogramma in Europa. Na inschrijving volgen enkele intensieve studieweekenden door het jaar en via een strenge selectie worden daarna enkele jeugdorkesten samengesteld, die een reis door Europa gaan maken. En een van die orkesten gaat Oosthuizen bezoeken.

Naast muziek maken is het doel van dit uitwisselingsprogramma ook vooral dat contacten worden gelegd met lokale bewoners van een dorp, stad of gemeente waar het orkest zal verblijven. Op deze wijze maakt je kennis met elkaars cultuur en manier van leven. Om vooral die uitwisseling te bevorderen zijn gastgezinnen gezocht waar de jeugdleden en begeleiders zullen verblijven. Van gastgezinnen wordt gevraagd 2 of 3 (meer mag ook) jongeren onderdak te bieden en maaltijden te verzorgen en waar nodig te zorgen voor vervoer naar de centrale verzamelplaats. (MFA De Groote Molen). Praktisch gaat het om 2 nachten; het orkest zal woensdagavond hier aankomen, vanuit hun verblijf in Duitsland en zal vrijdagnacht doorreizen naar Parijs, vanwaar zij zullen terugvliegen naar de Verenigde Staten.

Op de donderdag zijn de gastouders in de gelegenheid om met hun gasten iets leuks te ondernemen, bijvoorbeeld een uitstapje naar toeristische trekpleisters hier in de omgeving. Voor de gasten, voor wie de gastouders geen tijd hebben voor een uitstapje, wordt een leuk programma georganiseerd bij het Schooltje van Dik Trom en Molen De Breek in Etersheim. Op vrijdag zal er een presentatie voor de basisschoolleerlingen worden verzorgd. Op vrijdagmiddag zal het jeugdorkest een repetitie houden en op de vrijdagavond wordt een afscheidsconcert gegeven voor gastouders en belangstellenden.

De ontvangst dit jeugdorkest is voorbereid door de zgn. Amerikanen-commissie, waarin Marjanne Gort, Anika Schurink, Kaisa Schoute, Johan Haan en Hielke Jager zitting hebben. Anika fungeert als zgn. Chairman, de contactpersoon voor de Amerikanen.

Laatste nieuws:
Op 28 mei 2018 heeft een informatieavond plaatsgevonden voor de gastouders die zich hebben opgegeven. Hier is uitgelegd wat van de gastouders wordt verwacht en wat de ‘spelregels’ zijn. En verder is het programma gepresenteerd. De informatieavond is goed bezocht en alle gastouders hebben de verstrekte informatie ook op papier meegekregen. Ook is bekend gemaakt welke leden van het orkest bij het gastgezin zijn ingedeeld. Gastouders die verhinderd waren krijgen alle informatie in de brievenbus.