OOSTHUIZEN ONTVANGT AMERIKAANS JEUGDORKEST

In het kader van het 50-jarig jubileum van de Zeevangsfanfare zijn we in de gelegenheid gesteld om hier in Oosthuizen van woensdagavond 11 juli t/m vrijdagavond 13 juli 2018 een Amerikaans Jeugdorkest te ontvangen. Het jeugdorkest zal hier bij gastgezinnen verblijven. Een gastgezin zorgt voor maaltijden en onderdak voor 2 nachten van 2 tot 3 leden van dit gezelschap.

 

In 2018 bestaat de Zeevangsfanfare 50 jaar. In dat kader worden enkele activiteiten voorbereid, waarover in een later stadium nadere informatie zal worden gegeven. Muziek, maar vooral ook muziekonderwijs, is zeer belangrijk is voor de jeugd van onze gemeente. Het is ook een voorwaarde om de jeugd te interesseren om in verenigingsverband muziek te maken. Een eerste kennismaking met muziek op school kan een vervolg krijgen in muzieklessen en, mogelijk latere deelname aan een vereniging, zoals bijvoorbeeld de Zeevangsfanfare. Maar de interesse voor muziek moet wel eerst gewekt worden. Tijdens het afgelopen einde van het schooljaar is hieraan al een eerste aanzet gegeven middels een gezamenlijk concert van leerlingen van De Koningsspil met de fanfare. Op het succes van dat initiatief willen wij voortborduren. Het belang hiervan wordt ook erkend door onze gemeente Edam-Volendam.

Tijdens een onlangs gehouden Netwerkbijeenkomst Cultuureducatie Edam-Volendam overhandigde Burgemeester Lieke Sievers de Cultuurloper aan directeur Sieta Dolstra van basisschool De Koningsspil. Dit is de eerste school in onze gemeente die deel gaat nemen aan dit programma dat – door middel van scholing, coaching en een digitaal programma – de kwaliteit van cultuureducatie op school wil verbeteren. Burgemeester Sievers benadrukte vervolgens in haar presentatie het belang van cultuureducatie en van samenwerking tussen alle cultuuraanbieders in de gemeente.

Daarom zijn wij als Zeevangsfanfare verheugd dat wij in de gelegenheid worden gesteld om hier een Amerikaans jeugdorkest te ontvangen, waarmee we muziek door jongeren nogmaals expliciet onder de aandacht van de schoolkinderen kunnen brengen.

Het jeugdorkest maakt onderdeel uit van een internationaal uitwisselingsprogramma, het zgn. Blue Lake Fine Arts Camp uit Michigan in Amerika. Deze organisatie probeert via de universele taal van muziek en dans, vrede en begrip in de wereld te bevorderen. Hiervoor organiseert Blue Lake jaarlijks een zomerkamp voor talentvolle jongeren, die tijdens hun verblijf deelnemen aan een intensieve repetitieperiode. Na dit zomerkamp kunnen jongeren zich inschrijven om deel te nemen aan een internationale uitwisselingsprogramma in Europa. Na inschrijving volgen enkele intensieve studieweekenden door het jaar en via een strenge selectie worden daarna enkele jeugdorkesten samengesteld, die een reis door Europa gaan maken. En een van die orkesten gaat Oosthuizen bezoeken.

Naast muziek maken is het doel van dit uitwisselingsprogramma ook vooral dat contacten worden gelegd met lokale bewoners van een dorp, stad of gemeente waar het orkest zal verblijven. Op deze wijze maakt je kennis met elkaars cultuur en manier van leven. Om vooral die uitwisseling te bevorderen worden gastgezinnen gezocht waar de jeugdleden en begeleiders zullen verblijven. Van gastgezinnen wordt gevraagd 2 of 3 (meer mag ook) jongeren onderdak te bieden en maaltijden te verzorgen en waar nodig te zorgen voor vervoer naar de centrale verzamelplaats. (waarschijnlijk MFA De Groote Molen). Praktisch gaat het om 2 nachten; het orkest zal woensdagavond hier aankomen, vanuit hun verblijf in Duitsland en zal vrijdagnacht doorreizen naar Parijs, vanwaar zij zullen terugvliegen naar Amerika.

Op de donderdag zijn de gastouders in de gelegenheid om met hun gasten iets leuks te ondernemen, bijvoorbeeld een uitstapje naar toeristische trekpleisters hier in de omgeving. Voor de gasten, voor wie de gastouders geen tijd hebben voor een uitstapje, wordt een leuk programma georganiseerd bij het Schooltje van Dik Trom en Molen De Breek in Etersheim. Op vrijdag zal er een presentatie voor de basisschoolleerlingen worden verzorgd. Op vrijdagmiddag zal het jeugdorkest een repetitie houden en op de vrijdagavond wordt een afscheidsconcert gegeven voor gastouders en belangstellenden.

Voor de voorbereiding van de ontvangst dit jeugdorkest is vanuit het bestuur een commissie benoemd, waarin Marjanne Gort, Anika Schurink, Johan Haan en Hielke Jager zitting hebben. Anika zal fungeren als zgn. Chairman, de contactpersoon voor de Amerikanen. In de komende periode zal deze commissie het bezoek verder voorbereiden.